Schoonheidssalondune.nl (KvK: 30177916) verleent u hierbij toegang tot de website www.schoonheidssalondune.nl waarop informatie, afbeeldingen en andere materialen worden gepubliceerd. Schoonheidssalondune.nl is bevoegd de informatie op de website te wijzigen of onderdelen te verwijderen, zonder voorafgaande opgave van reden. Aan de totstandkoming van deze website is uiterste zorg besteed. Voor informatie die desondanks onjuist of onvolledig is opgenomen, aanvaardt Schoonheidssalondune.nl geen verantwoordelijkheid. De informatie van de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod van diensten. Schoonheidssalondune.nl is niet verantwoordelijk voor enige schade die u kunt lijden en Schoonheidssalondune.nl geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat (maar is niet beperkt tot) verlies van gegevens en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Schoonheidssalondune.nl en haar personeel.’